Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành Trung tâm khoa học và công nghệ biển

Với mục tiêu đánh giá vai trò của KH&CN biển, thực trạng phát triển KH&CN biển và đề xuất các giải pháp xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm KH&CN biển trọng điểm của cả nước, sáng 22/10, Sở KH&CN phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường biển tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm khoa học và công nghệ biển theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW” tại hội trường Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

PGS.TS Trần Đình Lân - Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển và Giám đốc Sở KH&CN Dương Ngọc Tuấn đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ KH&CN địa phương (Bộ KH&CN), Ban Ứng dụng triển khai công nghệ (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), lãnh đạo các Viện nghiên cứu (Viện Nghiên cứu hải sản, Viện Y học biển), đại diện các Sở, ban, ngành; các trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu…

Nhiều tham luận, ý kiến tại hội thảo thu hút sự chú ý của đại biểu tham dự như: KH&CN biển - Giải pháp thúc đẩy phát triển đạt tầm quốc tế tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển; Thực trạng, định hướng phát triển KH&CN biển tại thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Xây dựng Hải phòng trở thành trung tâm khoa học về biển của các nước; Thực trạng và định hướng phát triển KH&CN biển xứng tầm quốc tế tại Viện Nghiên cứu Hải sản; Phát triển KH&CN biển hướng tới sự nghiệp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên…

Các đại biểu nhất trí quan điểm, để xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm KH&CN biển, việc nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào các lĩnh vực, các ngành kinh tế biển cần được mở rộng, phát triển, quan tâm đầu tư thích đáng, toàn diện cả bề rộng, chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế chính sách mang tính đột phá, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển bền vững kinh tế biển, củng cố tăng cường tiềm lực KH&CN, tăng cường hợp tác về KH&CN biển và đa dạng hóa nguồn đầu tư cho KH&CN biển.

Đây là những đóng góp có giá trị, gợi mở giải pháp nhằm “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KH&CN, kinh tế biển…” theo tinh thần của Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị./.

Một số hình ảnh tại hội thảo: