HỆ THỐNG CONNECT 5+

Hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng DHBB

Là kết quả của dự án khoa học và công nghệ TTKHCN.DA.05-2017 thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

Dự án được giao cho Sàn giao dịch công nghệ và Thiết bị Hải Phòng là tổ chức chủ trì thực hiện dự án, các đơn vị quản lý, vận hành các sàn giao dịch công nghệ của các tỉnh: Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh tham gia phối hợp, thực hiện dự án từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2019. (Theo Quyết định số 1514/QĐ-BKHCN ngày 12/6/2017).

Hệ thống kết nối 05 sàn giao dịch công nghệ của 05 tỉnh thành vùng duyên hải bắc bộ

Bao gồm Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình và một số địa phương khác giúp trao đổi, chia sẻ nguồn lực thông tin công nghệ và tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa SGDCN trực tuyến trong cùng mạng lưới, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải bắc bộ. qua đó hỗ trợ và thúc đẩy thị trường công nghệ trong thời gian tới.

Hệ thống hoạt động trên cơ sở trực tiếp truy cập dữ liệu thông tin công nghệ của tất cả các sàn tham gia trên hệ thống và trả kết quả phù hợp cho người dùng. Mức độ phù hợp xác định trên nhiều yếu tố, trong đó có ưu tiên đề xuất hiện thị theo vị trí người dùng.

Lượt truy cập 
Nhà cung cấp trên hệ thống
Sản phẩm chào bán
Sản phẩm tìm mua
Giao dịch
2949097 Truy cập hệ thống

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

Liên kết 5 trong 1

Connect 5+ kết nối trực tiếp trên CSDL thông tin công nghệ, thiết bị chào báo - tìm mua của 5 sàn giao dịch công nghệ vùng duyên hải Bắc bộ và các sàn giao dịch công nghệ của các địa phương khác.

Thông tin phong phú, đa dạng

Thông tin sản phẩm chào bán, cần mua thuộc nhiều lĩnh vực của 5 tỉnh/ thành vùng duyên hải Bắc bộ cập nhật liên tục.

Giao diện đẹp

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp trên các phiên bản máy tính và điện thoại

Định vị vị trí

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp trên các phiên bản máy tính và điện thoại.

Thông tin chính xác:

Đề xuất ưu tiên định vị theo vị trí gần nhất của người mua và người bán

Tiết kiệm

Tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dùng và thành viên khi tham gia vào hệ thống CONNECT 5+

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

XEM THÊM

GẮN KẾT

Tham gia hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ trực tuyến, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên, tạo sự gắn kết trong cả hệ thống.

CHIA SẺ

Tiếp nhận, chia sẻ dữ liệu, nguồn lực thông tin công nghệ, phối hợp triển khai các công việc liên quan đến quá trình vận hành sàn. Sử dụng nguồn lực thông tin chung của cả hệ thống.

TIẾT KIỆM

Hạn chế sự trùng lặp và tiết kiệm nguồn lực trong quá trình quản lý và vận hành sàn.

NÂNG CAO KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Nâng cao trình độ kỹ năng quản lý và vận hành sàn giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến cho các cán bộ thông qua các chương trình đào tạo, chia sẻ, tham quan, khảo sát.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Tìm kiếm và chia sẻ cơ hội phối hợp, hỗ trợ và phát triển thị trường công nghệ tại địa phương.

THÚC ĐẨY QUAN HỆ 

Thúc đẩy, tăng cương mối quan hệ hợp tác, phối hợp nhằm phát triển các hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy thị trường công nghệ trong vùng DHBB.