Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh Probiotic trong chăn nuôi giống ngan mới VS 572 tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng

Sáng 21/7, tại Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh Probiotic trong chăn nuôi giống ngan mới VS 572 tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng”. Dự án do ông Nguyễn Văn Vững - thành viên Hợp tác xã tổng hợp Thành Đạt làm Chủ nhiệm.

 

 

Nhận chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN từ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (nay sáp nhập thành Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo), triển khai dự án, nhóm nghiên cứu bổ sung chế phẩm vào thức ăn chăn nuôi ngan giống VS 572, quy mô 3.000 con và tiến hành so sánh đối chứng với đàn ngan không sử dụng chế phẩm.

Kết quả cho thấy: đàn ngan sử dụng chế phẩm có tỷ lệ nhiễm Salmonella và vi khuẩn E.coli thấp hơn hẳn (nhiễm Salmonella chỉ chiếm 6,67% sau 7 ngày, trong khi đàn đối chứng chiếm 26,67%; nhiễm E.coli chỉ bằng 1/4 so với đàn đối chứng); khả năng tiêu tốn thức ăn trên đàn ngan có bổ sung probiotic là 2,88kg thức ăn/kg tăng trọng, ở đàn đối chứng là 3,09kg thức ăn/kg tăng trọng; khối lượng cơ thể ngan tăng trung bình 50,14g/con/ngày, trong khi ngan đối chứng là 44,94g/con/ngày. Kết thúc 70 ngày nuôi, khối lượng cơ thể ngan có bổ sung probiotic trung bình là 3.561g/con, đàn đối chứng chỉ đạt 3.198g/con.Lợi nhuận thu được từ mô hình nuôi 3.000 con ngan VS572 thương phẩm có bổ sung chế phẩm probiotic là 105,669 triệu đồng tương ứng với mức lãi bình quân 36.960 đồng/con, đối với đàn ngan không sử dụng chế phẩm là 62,144 triệu đồng tương ứng với mức lãi bình quân 23.557 đồng/con - thấp hơn so với mô hình có bổ sung probiotic là 43,525 triệu đồng.

Theo hội đồng đánh giá, ứng dụng chế phẩm vi sinh probiotic trong chăn nuôi nganmớiVS 572 sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp chăn nuôi thông thường, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập cho người chăn nuôi.

Trong khuôn khổ triển khai, dự án đã đào tạo được 05 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn cho 100 lượt người trong vùng triển khai mô hình về quy trình sử dụng chế phẩm probiotic trong chăn nuôi gia cầm và kỹ thuật nuôi ngan VS 572.

Nguồn: Sở KH&CN Hải Phòng