Thái Bình: Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa chính thức đi vào hoạt động

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đã tiến hành triển khai xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh Thái Bình. Dự kiến, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh sẽ đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2022.

 

 

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh có địa chỉ truy cập: txng.thaibinh.gov.vn. Cổng thông tin sẽ đảm bảo việc quản lý, kê khai thông tin phục vụ cho hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh về các nội dung: vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, vận chuyển, kho tổng, đại lý, siêu thị, cửa hàng... đến người tiêu dùng. Đây là việc làm có ý nghĩa, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Doanh nghiệp có công cụ để quản lý, công khai nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, hàng hóa góp phần minh bạch thông tin trong toàn chuỗi liên kết, tạo ra giá trị của sản phẩm, tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường. Người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu, tra cứu thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa từ đó có thể yên tâm với sản phẩm mà mình có nhu cầu sử dụng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị được Sở Khoa học và Công nghệ giao chủ trì thực hiện triển khai, xây dựng và quản lý Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh.

Nguồn: sokhcn.thaibinh.gov.vn