Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất và sử dụng đá Nano UFB để bảo quản mực ống trên tàu khai thác thủy sản tại Hải Phòng

Đá nano UFB (Ultra Fine Bubble) là công nghệ tạo bóng khí siêu nhỏ có đường kính nanomet, nước được sục các bong bóng khí có đường kính siêu nhỏ này được gọi là nước nano UFB. Ứng dụng nước nano UFB trong bảo quản thủy sản giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa chất béo từ bề mặt ngoài đến tận bên trong cơ thể thủy sản, ngăn chặn được tình trạng thịt cá bị ôi, biến chất.

Sau 24 tháng nghiên cứu, thực nghiệm (2019-2021), nhóm tác giả do ThS. Phạm Văn Tuyển (Viện Nghiên cứu Hải sản) làm chủ nhiệm đã xây dựng được 02 quy trình công nghệ: (1) quy trình sản xuất nước đá nano UFB quy mô 200cây/mẻ (loại đá 25kg/cây) tại cơ sở sản xuất nước đá cảng cá Máy Chai, Hải Phòng; (2) Quy trình bảo quản mực ống bằng đá nano UFB trên tàu khai thác thủy sản tại Hải Phòng.

 

 

ThS. Phạm Văn Tuyển, chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội nghị.

 

Theo nghiên cứu, nước đá nano UFB có chỉ số DO (hàm lượng oxy hòa tan trong nước) <1 mg/L. Nước đá nano UFB đáp ứng QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt (nay là QCVN 01-1:2008/BYT). Từ đây, nhóm tác giả thực nghiệm nước đá nano UFB để bảo quản thủy sản trên tàu khai thác thủy sản tại Hải Phòng. Kết quả, với mực ống (được xử lý ngâm hạ nhiệt bằng hỗn hợp nước biển và nước đá nano tỉ lệ đá/nước biển là 2/1, thời gian ngâm hạ nhiệt 20 phút), mực được bảo quản đạt chất lượng, có các chỉ số về cảm quan, hóa học, vi sinh tối đa trong thời gian từ 13 đến 15 ngày, chất lượng mực ống tăng 25-40% so với mẫu đối chứng bảo quản bằng đá theo phương pháp thông thường của ngư dân. Từ kết quả nghiên cứu ứng dụng bảo quản trên đối tượng mực ống, nhiệm vụ bước đầu thử nghiệm ứng dụng đá nano UFB bảo quản đối tượng cá bạc má, chất lượng cá bảo quản đạt chất lượng tốt trong thời gian từ 15 đến 18 ngày, chất lượng cá bảo quản tăng thêm 30-35% so với mẫu đối chứng (bảo quản bằng nước đá theo phương pháp thông thường của ngư dân).

Với giá trị khoa học cao, mang tính mới, thực tiễn và phù hợp với định hướng nghiên cứu phát triển của ngành thủy sản theo định hướng phát triển của thành phố, đề tài được Hội đồng khoa học thành phố đánh giá cao./.

Nguồn: sokhcn.haiphong.gov.vn