Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KH&CN tỉnh Nam Định

Sáng ngày 18/07/2019, Sở KH&CN Nam Định đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KH&CN Nam Định; các quyết định về công tác cán bộ,  trên cơ sở hợp nhất ba trung tâm: Thông tin và Thống kê KH&CN; ứng dụng tiến bộ KH&CN và Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

Đồng chí Bạch Ngọc Chiến - Phó CT UBND tỉnh trao quyết định thành lập Trung tâm ứng dụng, dịch vụ KH&CN cho Ban lãnh đạo Trung tâm mới

Tham dự buổi lễ có đồng chí: Bạch Ngọc Chiến -  Phó CT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở KH&CN; đại diện Lãnh đạo sở Tài chính, sở Nội vụ, các đồng chí là trưởng, phó các phòng thuộc sở. cùng toàn thể viên chức và người lao động thuộc đơn vị mới thành lập.

Tại buổi lễ, Đồng chí Chánh văn phòng sở KH&CN đã  đã công bố quyết định của UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KH&CN và các quyết định về công tác cán bộ Trung tâm ứng dụng, dịch vụ KH&CN.  Theo đó đồng chí Vũ Xuân Trung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm.

 

 

Đồng chí Mai Thanh Long - Giám đốc sở KH&CN trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ Trung tâm mới

Thực hiện chủ trương chung của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý đạt hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện hoạt động của từng đơn vị , Tỉnh ủy và UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện quy trình hợp nhất ba trung tâm: Thông tin và Thống kê KH&CN; ứng dụng tiến bộ KH&CN và Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.  nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Thanh Long – TUV – Giám đốc sở KH&CN chúc mừng Trung tâm mới và đồng chí Vũ Xuân Trung. Theo đồng chí Giám đốc sở,  thời gian đầu sáp nhập, Trung tâm chắc chắn sẽ gặp những thách thức, khó khăn nhất định trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự cũng như vận hành bộ máy lớn hơn, quy mô hơn. Đồng chí cũng đề nghị các phòng mới thành lập tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực mình được phân công. Đặc biệt là Sàn giao dịch thiết bị và công nghệ, đây là nhiệm vụ mới, vì vậy các đồng chí được giao nhiệm vụ phải nghiên cứu, tham mưu cho Trung tâm, Sở để có phương án lựa chọn các doanh nghiệp vào hoạt động của sàn. Qua đó, Đồng chí mong muốn  tập thể Ban lãnh đạo cũng như đội ngũ viên chức, người lao động của Trung tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau xây dựng và phát triển Trung tâm.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc sở KH&CN, đồng chí Vũ Xuân Trung – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ kH&CN hứa sẽ cố gắng nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để xây dựng Trung tâm  phát triển ngày càng vững mạnh./.


Nguồn: http://skhcn.namdinh.gov.vn