Hải Phòng: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống sạch bệnh và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống sạch bệnh và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng tại Hải Phòng thuộc Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quản lý. Dự án do Công ty TNHH Khoa Thành chủ trì thực hiện, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I là đơn vị chuyển giao công nghệ, được triển khai từ năm 2017 và được Hội đồng KH&CN cấp thành phố tư vấn, đánh giá, nghiệm thu tại Sở KH&CN chiều 26/8/2020.   

 

Hải Phòng: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống sạch bệnh và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng

 

Triển khai dự án, cơ quan chủ trì tiếp nhận chuyển giao 02 quy trình công nghệ: sản xuất giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ biofloc. Dự án cũng đào tạo cho 10 kỹ thuật viên là cán bộ Công ty TNHH Khoa Thành thành thạo cả lý thuyết và thực hành về 02 quy trình, đồng thời tổ chức 02 lớp tập huấn cho 100 ngư dân là các hộ nuôi tôm trên địa bàn quy trình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ biofloc.

Kết quả triển khai dự án, mô hình sản xuất tôm giống sạch bệnh cho tỷ lệ tôm bố mẹ thành thục năm 2018 và 2019 đạt tương ứng 72% và 80%; tỷ lệ đẻ 90% và 92%; tỷ lệ chuyển trứng Nauplius đạt 93% và 95%; tỷ lệ chuyển Nauplius - Zoae đạt 75% và 80%; tỷ lệ chuyển Zoae - Mysis đạt 70% và 76%; tỷ lệ ra Post larvae xuất 65% và 68%. 

Với các mô hình nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ biofloc cho tỷ lệ sống đạt 70,14-75,60%; kích thước thu hoạch 50-60 con/kg; năng suất 15,6-16,2 tấn/ha/vụ; hệ số thức ăn trung bình là 0,9-1,1. Sản phẩm của các mô hình được gửi mẫu kiểm nghiệm tại Viện Khoa học sự sống - Thái Nguyên cho kết quả về các chỉ tiêu chất lượng tôm giống và tôm thương phẩm đều đạt và vượt các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Hiện nay, sản phẩm tôm giống của dự án đã có mặt tại hơn 30 trang trại nuôi tôm khu vực Hải Phòng, tôm thương phẩm được tiêu thụ tốt. Các mô hình đã giúp Công ty TNHH Khoa Thành giảm 4% nguyên liệu đầu vào; lợi nhuận tôm giống tăng thêm 80.000 đồng/vạn con; lợi nhuận tôm thương phẩm tăng thêm 15.500 đồng/kg.

Theo Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu tại địa phương, dự án cơ bản đạt được mục tiêu khoa học đề ra, các mô hình nếu được nhân rộng sẽ góp phần thúc đẩy nghề nuôi tôm của Hải Phòng phát triển bền vững và nhất trí kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án./.

Nguồn: Sở KH & CN Hải Phòng