Điều tra, khảo sát nhu cầu ứng dụng Khoa học và Công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Móng Cái

Với mục tiêu tiêu điều tra, khảo sát, tìm hiểu nhu cầu đổi mới công nghệ, nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất của doanh nghiệp từ đó tư vấn cho doanh nghiệp các công nghệ phù hợp nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Ngày 21/08/2018, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát tại 3 cơ sở kinh doanh tại thành phố Móng Cái bao gồm HTX sản xuất giò chả Quang Dần, Công ty TNHH Ngọc Khánh VT và HTX nông nghiệp hữu cơ An Lộc.

 Tại buổi làm việc, đại diện các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp đã giới thiệu về cơ sở sản xuất, trình bày những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong sản xuất, kinh doanh và trong việc tiếp cận nguồn thông tin về các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đồng thời các doanh nghiệp đều mong muốn cải tiến máy móc từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Nắm bắt được những nhu cầu của các doanh nghiệp, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã tư vấn và giới thiệu cho các doanh nghiệp một số các công nghệ phù hợp, đồng thời sẽ phối hợp với các viện, các trường đại học trên toàn quốc lựa chọn các công nghệ có thể ứng dụng vào sản xuất cho từng doanh nghiệp.