Quảng Ninh: 63 đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII

Được phát động từ ngày 27/7/2020, đến nay, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII đã nhận được 63 đề tài, giải pháp của các tác giả, nhóm tác giả tham dự ở 5 lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng; CNTT, điện tử, viễn thông; y dược; quản lý nhà nước, giáo dục đào tạo và lĩnh vực khác.

Có thể kể đến các đơn vị đã tích cực hưởng ứng tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII như: Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh có 7 đề tài, giải pháp được gửi tới tham gia tại Hội thi; Trường Đại học Hạ có 5 tác giả, nhóm tác giả đăng ký dự thi với 5 mô hình, giải pháp.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thi đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Tiêu biểu như Đại học Hạ Long, Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh… với nhiều sáng kiến, đề tài, giải pháp hàm lượng nghiên cứu, tính ứng dụng, thực tiễn cao. Đây cũng là cơ hội cho các tác giả, nhóm tác giả thể hiện tài năng và đam mê, sở thích của mình trong lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Nguồn: quangninh.gov.vn