Nam Định: Ứng dụng hiệu quả hệ thống ISO điện tử trong phát triển chính quyền số

Sau hơn 14 năm triển khai (từ năm 2008 đến 2022), hiện toàn tỉnh có 183 cơ quan hành chính Nhà nước (gồm 140 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn; 43 đơn vị cấp sở, ngành, huyện và tương đương) đã xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Đặc biệt từ năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai chuyển đổi ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 thay thế phiên bản ISO 9001:2008, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý điều hành ISO của các cơ quan hành chính trên địa bàn. Đây là phiên bản mới nhất trong hệ thống quản lý chất lượng được nâng cấp từ phiên bản ISO 9001:2008 với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Từ năm 2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) - Sở NN và PTNT đã tích cực ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC). Hiện Chi cục đã xây dựng và ban hành 22 quy trình TTHC theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực trồng trọt, BVTV và giải quyết công việc nội bộ như: cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón, xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón… niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Chi cục tại địa chỉ http://www.bvtvnamdinh.vn. Đồng chí Trần Ngọc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết: Việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của đơn vị. Đa số cán bộ, công chức trong Chi cục đã hiểu tác dụng của việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, giải quyết công việc chuyên môn theo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo chính xác và đúng thời gian; thái độ giao tiếp với công dân được cải thiện hơn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức; thực sự đem lại sự hài lòng ngày càng cao hơn của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi cục đã giải quyết 50 hồ sơ TTHC; trong đó có 4 hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; 100% hồ sơ được giải quyết đúng quy trình và thời gian, trả kết quả đúng hạn qua dịch vụ bưu chính công. 

 

nam-dinh-ung-dung-hieu-qua-he-thong-iso-dien-tu-trong-phat-trien-chinh-quyen-so

 

Việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) cũng đang phát huy tác dụng tích cực. Từ khi áp dụng tại đơn vị, UBND phường không phải tiếp nhận, xử lý các khiếu nại liên quan đến việc giải quyết TTHC của lĩnh vực có áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt là hàng nghìn hồ sơ được giải quyết trên dịch vụ công trực tuyến. Theo Chủ tịch UBND phường Vũ Chí Kiên cho biết: Đa số cán bộ, công chức của phường còn trẻ nên nhận thức và tiếp cận với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 khá nhanh. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức phường đã chủ động, có trách nhiệm hơn, giải quyết gọn từng việc, hạn chế thấp nhất việc chậm hoặc quá hạn hồ sơ. Lãnh đạo phường cũng điều hành công việc hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch, thống nhất. Điều quan trọng hơn là chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, cung cấp dịch vụ hành chính được nâng cao; tạo dựng được lòng tin và sự hài lòng của người dân, tạo môi trường làm việc khoa học. Qua đó, làm chuyển biến căn bản tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức phường trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Đào Việt Hà, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng (Sở KH và CN) cho biết: Qua thời gian triển khai việc ứng dụng phần mềm ISO điện tử 9001:2015 vào hoạt động tại các cơ quan hành chính Nhà nước cho thấy rõ các lợi ích như các quy trình quản lý, giải quyết các TTHC bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm. Khi được chuẩn hóa bằng quy trình ISO, kết hợp với hệ thống phần mềm 1 cửa của tỉnh sẽ bảo đảm cho việc giải quyết TTHC đối với các tổ chức, công dân được công khai, minh bạch, đúng thời gian, tránh sự phiền hà cho người dân. Phần mềm ISO điện tử cũng giúp lãnh đạo đơn vị xử lý công việc nhanh hơn, kiểm tra được quy trình thực hiện thông qua chế độ thông tin báo cáo rõ ràng, đầy đủ; cung cấp cách nhận biết, phát hiện, truy tìm nguồn gốc sai sót, ngăn ngừa tái diễn; các bộ phận đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy định đã ban hành; mọi sự thay đổi đều được ban lãnh đạo xem xét và thông qua. Tài liệu, hồ sơ quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan được lưu trữ, tra cứu nhanh chóng thuận lợi thông qua bộ lọc tìm kiếm. Nhờ số hóa các tài liệu, hồ sơ liên quan đã tiết kiệm được chi phí văn phòng phẩm. Thao tác trên phần mềm ISO điện tử đơn giản, trực quan với các “cửa sổ” phù hợp với từng chức năng. Quá trình soạn thảo tài liệu, hồ sơ được hỗ trợ của ISO điện tử và người dùng có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét, phê duyệt trực tiếp trên phần mềm một cách nhanh chóng, thuận lợi. Đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo được thực hiện nhanh chóng qua các biểu mẫu, checklist (danh sách công việc cụ thể) phù hợp. Cơ quan quản lý cấp trên đánh giá theo bảng tiêu chí thiết lập sẵn và phản hồi nhanh chóng kết quả đến đơn vị. Từ đó cho thấy ứng dụng phần mềm ISO điện tử là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chỉ số CCHC của địa phương về các chỉ số: PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), DDCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành), SIPAS (chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính), PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh)… Từ đầu năm 2022 đến nay, hệ thống dịch vụ công toàn tỉnh đã giải quyết đúng hạn 115.084/121.815 hồ sơ TTHC, đạt 99,98%.

Nhờ ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, nền hành chính công của Nam Định ngày càng hiện đại hóa và môi trường công vụ văn minh hơn. Ở các nội dung cụ thể của hành chính công, như: quản lý tài liệu, hồ sơ, bảo mật các tài liệu quan trọng; hoạt động của các trung tâm hành chính công; quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả và kiểm tra kết quả... đều rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Trên hết là sự hài lòng và tin tưởng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh ngày càng nâng cao./.

Nguồn: khcnnamdinh.vn