Quảng Ninh: Tuổi trẻ đi đầu trong chuyển đổi số toàn diện

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến 2025, định hướng đến năm 2030, tuổi trẻ toàn tỉnh đang nỗ lực đi đầu, xây dựng các phong trào hành động của Đoàn gắn với chuyển đổi số. 

 

 

Để thanh niên tham gia vào quá trình chuyển đổi số toàn diện, Tỉnh Đoàn đã xây dựng chương trình hành động về chuyển đổi số gắn với các chương trình hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên. Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn đã tập trung vào phong trào tuổi trẻ sáng tạo dựa trên nền tảng số, thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, triển khai các hoạt động của Đoàn, tạo ra sự lan tỏa, kết nối và chia sẻ, như: Tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số, các cuộc thi công nghệ, số hóa các địa chỉ giáo dục truyền thống của Đoàn thông qua các phong trào, công trình mà Đoàn thanh niên tham gia…

Để hoạt động chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ, các chương trình đồng hành với thanh niên dựa trên nền tảng số đã tạo ra nhiều sân chơi năng động, kết nối doanh nghiệp, doanh nhân trẻ để thanh niên mạnh dạn đề xuất ý tưởng, sáng kiến khởi nghiệp, triển khai và hiện thực hóa ý tưởng dựa trên nền tảng tri thức, ứng dụng CNTT và tiến bộ KHKT. Điển hình như việc Tỉnh Đoàn tổ chức các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; các diễn đàn kết nối doanh nghiệp, doanh nhân, đã thực sự tạo động lực, lan tỏa, kết nối tinh thần khởi nghiệp cho các ĐVTN, học sinh, sinh viên toàn tỉnh.

 

 

Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU, về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ, ĐVTN; vận động cài đặt, sử dụng các nền tảng số như: VssID (Bảo hiểm xã hội), thanh toán điện tử, Smart Quảng Ninh, các ứng dụng phòng, chống dịch bệnh... Các cấp bộ Đoàn thông qua các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa những thông tin hữu ích, tích cực giảm các thông tin xấu, độc trên không gian mạng…; sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, ứng dụng CNTT trong điều hành, tác nghiệp (họp trực tuyến, hội thảo trực tuyến…).

Cùng với đó, chủ động tham gia phát triển nguồn nhân lực số bằng việc triển khai mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng tại mỗi tổ dân, thôn, bản, khu phố với lực lượng ĐVTN làm nòng cốt.

Trong tháng 6/2022, các cấp bộ Đoàn đã chỉ đạo thành lập 1.473 đội hình tham gia các Tổ công nghệ số cộng đồng với 2.634 ĐVTN tham gia. Các đội hình TNTN của Tổ công nghệ số cộng đồng đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, dán nhãn và hỗ trợ hơn 4.000 nhà hàng, điểm bán hàng tạp hoá, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn cách thức sử dụng các ứng dụng thanh toán trực tuyến, không sử dụng tiền mặt; dán 15.000 tờ rơi, tổ chức 10 chương trình tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ĐVTN về chuyển đổi số toàn diện. Đồng thời, ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, quảng bá các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, địa điểm du lịch… Nổi bật là công trình thanh niên cấp huyện “Ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá tuyên truyền về văn hoá du lịch huyện Đầm Hà” của Huyện Đoàn Đầm Hà với 9 bảng quét mã QR gắn tại 9 di tích lịch sử, điểm du lịch trên toàn địa bàn…

 

 

Thông qua các hoạt động thực tế, ĐVTN trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ công nghệ, KHKT, trở thành lực lượng tiên phong, đi đầu trong công tác chuyển đổi số. Nhiều mô hình hay, công trình ý nghĩa đã được ĐVTN, học sinh, sinh viên trong tỉnh gắn với chuyển đổi số, như các hoạt động về cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học… Từ đó, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh. 

Nguồn: baoquangninh.com.vn