Nam Định: Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Sở KH và CN Nam Định đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện quy trình và thủ tục hành chính trong lĩnh vực KH và CN. Đầu tiên, Sở đã tăng cường công tác thông tin và tư vấn, giúp đỡ các đơn vị, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các quy định và quy trình thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời, Sở cũng đã đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và xử lý TTHC, từ đó giảm bớt thời gian và công sức của các bên liên quan.

Ngoài ra, Sở KH và CN cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và cung cấp các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trực tuyến, giúp họ có thể tra cứu và nộp các giấy tờ, hồ sơ một cách nhanh chóng và tiện lợi. Sở cũng đã tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quy định về TTHC, nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc giải quyết TTHC.

 

Nam Định: Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực y tế, cứ 3 năm Bệnh viện Công an tỉnh phải làm thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Trong tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Công an tỉnh đã nộp thủ tục gia hạn với Sở KH và CN được cấp giấy phép thực hiện công việc bức xạ cho đơn vị rất thuận lợi. Anh Vũ Mạnh Hùng, công tác tại Phòng Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viên Công an tỉnh cho biết: “Trước đây chúng tôi phải nộp bộ thủ tục hồ sơ giấy tại Sở KH và CN, có khi sai sót trong kê khai dù rất nhỏ cũng phải làm lại nên tốn khá nhiều thời gian, công sức. Hiện nay, Sở đã đẩy mạnh CCHC nên thuận tiện hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua tài khoản dịch vụ công của cá nhân, nộp lệ phí cũng trực tuyến qua tài khoản ngân hàng. Trong quá trình hoàn thiện thủ tục, nếu hồ sơ không đúng quy định sẽ được yêu cầu bổ sung và phản hồi về email để sửa chữa, bổ sung nhanh chóng. Khi hồ sơ đầy đủ và đúng quy định sẽ được Sở KH và CN tiếp nhận, trả kết quả trước hạn qua dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân làm TTHC”.

Theo số liệu từ Sở KH và CN, đến nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận mới và thực hiện trên môi trường điện tử của ngành đạt trên 80%. Sở KH và CN cũng đã niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Các thủ tục, biểu mẫu hành chính được niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác, công khai giúp cho tổ chức và cá nhân dễ dàng thực hiện khi có nhu cầu. Ngoài ra, Sở KH và CN còn áp dụng các hình thức công khai khác như trên phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành và Cổng Thông tin điện tử dùng chung theo quy định. Đồng thời duy trì niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, Sở KH và CN không nhận được đơn thư khiếu nại về TTHC. 

Đồng chí Vũ Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở KH và CN cho biết: Thời gian qua, Sở đã đẩy mạnh rà soát, bổ sung TTHC mới; điều chỉnh, đơn giản hóa các TTHC, cắt giảm các khâu, quy trình giải quyết; đảm bảo các quy trình thực hiện TTHC công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn. Đặc biệt, Sở KH và CN đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số; gắn chuyển đổi số với hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác chuyên môn phục vụ người dân, doanh nghiệp trong toàn ngành. Duy trì thực hiện tốt Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, áp dụng việc gửi, nhận văn bản có tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan bằng hệ thống văn bản điều hành; sử dụng hộp thư công vụ của Chính phủ, của tỉnh (@namdinh, Chinhphu.vn và... namdinh.gov.vn) và Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Triển khai áp dụng có hiệu quả Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến các mức toàn trình hoặc một phần theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, Sở KH và CN đang cung cấp 75 TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Thực hiện số hóa 100% hồ sơ tiếp nhận. Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ skhcn.namdinh.gov.vn được duy trì, theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên theo đúng quy định…

Hiện nay, Sở KH và CN đang tổ chức duy trì tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Đồng thời đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21-1-2022 của UBND tỉnh về việc duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Hiện 100% cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện duy trì và áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 trong hoạt động. Sở cũng hoàn thành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại 100% xã, phường, thị trấn. Việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị đã đem lại những hiệu quả tích cực, giúp công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ rệt, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi tới làm việc tại các đơn vị hành chính, từng bước hướng tới một nền hành chính hiện đại. Từ năm 2021 đến nay, Sở KH và CN đã phối hợp với một số đơn vị trong và ngoài tỉnh thực hiện các đề tài KH và CN về CCHC, chuyển đổi số như: “Hợp tác công tư trong cung ứng dịch vụ công nông thôn tỉnh Nam Định”, “Chuyển đổi số trong công tác quản lý các nhiệm vụ KH và CN tỉnh Nam Định”, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chấm điểm CCHC trên địa bàn tỉnh Nam Định”, “Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định”, “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Nam Định trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”… Từ những nghiên cứu thực tiễn, các đề tài đã đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy công tác CCHC và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh. Đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Năm 2022, chỉ số CCHC của Sở KH và CN đạt 87,85%. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số, đưa KH và CN trở thành động lực cho sự phát triển của địa phương. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tạo thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân; hỗ trợ đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các công cụ tiên tiến trong quản lý, điều hành, sản xuất.

Nguồn: khcnnamdinh.vn